foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W dniu 14 września 2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. 

Na pierwszym zebraniu podjęto następujące decyzje:

- całoroczna składka na Radę Rodziców będzie wynosić 50 zł 

- przewodniczącą Rady Rodziców zostaje Pani Magdalena Wodzińska

- skarbnikiem zostaje Pani Beata Nowicka

- rolę sekretarza pełnić będzie Pani Monika Stanicka

- pierwsze przedsięwzięcie dotyczyć będzie zakupu upominków na Uroczystość Ślubowania I Klasy.

 

Przedstawicielami klas wybrani zostali:

- klasa "0" - Pani Paulina Szymborska

- klasa I - Pani Aneta Bloch

- klasa II - Pani Monika Stanicka

- klasa III - Pani Magdalena Brodziewska

- klasa IV - Pani Ewelina Rzepczak - Zacharek

- klasa V - Pan Grzegorz Bloch

- klasa VI - Pani Magdalena Wodzińska

- klasa VII - Pani Beata Nowicka

- klasa VIII - Pani Małgorzata Hinz.

 

Drodzy Rodzice, informujemy, iż - podobnie jak w roku ubiegłym - Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Agata Pierścieniak.
Całorocznych wpłat na działalność Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkolnym. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone na organizację wydarzeń szkolnych, nagrody konkursowe oraz książki dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. 
 

Informujemy, iż Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole została Pani Agata Pierścieniak. Na Skarbnika wybrano Panią Magdalenę Wodzińską, a na Sekretarza - Panią Anetę Bloch. 

Rada Rodziców ustanowiła dobrowolną składkę w wysokości 40 zł.

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na nagrody dla dzieci oraz organizację uroczystości szkolnych. 

W dniu 9 maja 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Podjęto następujące decyzje:

  1. Zmieniono termin Pikniku Rodzinnego na 31 maja 2019 r. (piątek, godz. 11.30 – 15.30). Tego dnia odbędą się trzy pierwsze lekcje.
  2. Założono konto Rady Rodziców o numerze: 52 8011 0008 0040 0408 5580 0003 w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim - Oddział w Leoncinie.
  3. Przewidywane atrakcje na Pikniku Rodzinnym:
  • loteria;
  • Straż Pożarna;
  • animacje;
  • malowanie buzi;
  • kolorowe warkoczyki.

Inne atrakcje zostaną ustalone w późniejszym terminie.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved