foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Drodzy Rodzice, informujemy, iż w dniu 2 września 2021 r. podczas zebrania Rady Rodziców wybrano jej trzech przedstawicieli.
Przewodniczącym wybrano Panią Agatę Pierścieniak. Skarbnikiem została Pani Dorota Jasińska-Kiełbasińska, a sekretarzem Pani Beata Wiśniewska.
Rada Rodziców podjęła decyzję o składce w wysokości 50 zł na cały rok szkolny.
Pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci, głównie na książki, nagrody rzeczowe przy okazji konkursów, atrakcje podczas Dnia Dziecka, itp.
Przypominamy, że Rada Rodziców rozwiązała konto bankowe. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkolnym.
 

Informujemy, iż Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole została Pani Agata Pierścieniak. Na Skarbnika wybrano Panią Magdalenę Wodzińską, a na Sekretarza - Panią Anetę Bloch. 

Rada Rodziców ustanowiła dobrowolną składkę w wysokości 40 zł.

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na nagrody dla dzieci oraz organizację uroczystości szkolnych. 

W dniu 9 maja 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Podjęto następujące decyzje:

  1. Zmieniono termin Pikniku Rodzinnego na 31 maja 2019 r. (piątek, godz. 11.30 – 15.30). Tego dnia odbędą się trzy pierwsze lekcje.
  2. Założono konto Rady Rodziców o numerze: 52 8011 0008 0040 0408 5580 0003 w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim - Oddział w Leoncinie.
  3. Przewidywane atrakcje na Pikniku Rodzinnym:
  • loteria;
  • Straż Pożarna;
  • animacje;
  • malowanie buzi;
  • kolorowe warkoczyki.

Inne atrakcje zostaną ustalone w późniejszym terminie.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved