foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Irmina Tokarska – Iwaniuk – Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii, WOS

Joanna Oliszewska - Roguska - nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Kondrakiewicz – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zofia Roszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

Wioletta Markowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Ewelina Frączak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca świetlicy

Grzegorz Basiak – nauczyciel matematyki, geografii i wychowania fizycznego

Edyta Grusiewicz – nauczyciel języka polskiego i historii

Anna Wiechowska – Szerszeń – nauczyciel przyrody, biologii, chemii i plastyki

Dorota Zielińska - nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny

Iwona Łaszczyk - nauczyciel języka polskiego, muzyki i plastyki

Małgorzata Stocka - Jońca – nauczyciel matematyki i fizyki

Maciej Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych

Ksiądz Mateusz Farfus – nauczyciel religii

Mariusz Iwaniuk – nauczyciel religii i historii

Anna Anikiej – nauczyciel języka niemieckiego

Patrycja Pietroń - wychowawca świetlicy

Ireneusz Dwojak – nauczyciel muzyki

Alicja Turowska – nauczyciel wspomagający

Monika Sternik - nauczyciel wspomagający

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel doradztwa zawodowego, wychowawca świetlicy

Jerzy Sołowianiuk – nauczyciel informatyki, wychowawca świetlicy

Krystyna Gruszka – nauczyciel matematyki

Dzierżanowska Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego

Maja Kiełbasińska - nauczyciel od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii SI i Treningu Umiejętności Społecznych.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved