foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Irmina Tokarska – Iwaniuk – Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii, WOS

Joanna Oliszewska - Roguska - nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Kondrakiewicz – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zofia Roszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

Wioletta Markowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Edyta Grusiewicz – nauczyciel języka polskiego, historii i edukacji dla bezpieczeństwa

Anna Wiechowska – Szerszeń – nauczyciel przyrody, biologii, chemii i plastyki

Dorota Zielińska - nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny, nauczyciel od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Iwona Łaszczyk - nauczyciel języka polskiego, muzyki i plastyki

Mateusz Pietroń - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Stocka - Jońca – nauczyciel matematyki, informatyki i fizyki

Maciej Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych

Ksiądz Mateusz Farfus – nauczyciel religii

Mariusz Iwaniuk – nauczyciel religii i historii

Patrycja Pietroń - nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy

Joanna Swęda - nauczyciel wspomagający, nauczyciel od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Ireneusz Dwojak – nauczyciel muzyki

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel doradztwa zawodowego

Maja Kiełbasińska - nauczyciel od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii SI i Treningu Umiejętności Społecznych.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved