foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Irmina Tokarska – Iwaniuk – Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii, WOS

Agnieszka Kondrakiewicz – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zofia Roszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

Wioletta Markowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewelina Frączak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grzegorz Basiak – nauczyciel matematyki, geografii, wychowania fizycznego

Edyta Grusiewicz – nauczyciel języka polskiego

Anna Wiechowska – Szerszeń– nauczyciel przyrody, biologii, chemii

Alicja Kaszyńska – pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

Joanna Oliszewska – Roguska – nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Stocka-Jońca – nauczyciel matematyki, fizyki

Maciej Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych

Pan Radosław Rutkowski – nauczyciel wychowania fizycznego

Ksiądz Rafał Łaskowski  – nauczyciel religii

Mariusz Iwaniuk – nauczyciel religii i historii

Anna Anikiej – nauczyciel języka niemieckiego

Ireneusz Dwojak – nauczyciel muzyki

Alicja Turowska – nauczyciel wspomagający

Irena Głowacka – nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Kwiatkowska – doradztwo zawodowe

Jerzy Sołowianiuk – nauczyciel informatyki 

2019 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved