foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Irmina Tokarska – Iwaniuk – Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka polskiego, historii, WOS

Joanna Oliszewska - Roguska - nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Kondrakiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Zofia Roszczyk – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Wioletta Markowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Anna Wiechowska – Szerszeń – nauczyciel przyrody, biologii, chemii, WDŻ i plastyki

Dorota Zielińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Iwona Łaszczyk - nauczyciel języka polskiego, muzyki i plastyki

Ewelina Frączak - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca świetlicy

Mateusz Pietroń - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego

Maria Mateuszczyk - nauczyciel języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego

Małgorzata Stocka - Jońca – nauczyciel matematyki i fizyki

Maciej Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Ksiądz Dariusz Lis – nauczyciel religii

Mariusz Iwaniuk – nauczyciel religii i historii

Patrycja Pietroń - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, nauczyciel Treningu Umiejętności Społecznych i terapii ręki

Joanna Swęda - nauczyciel wspomagający, nauczyciel informatyki, nauczyciel od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapii SI

Dariusz Swatek - nauczyciel geografii

Jarosław Kondrakiewicz - nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa

Magdalena Choła - Urbaniak - nauczyciel wspomagający

Grzegorz Nowak - psycholog

 

 

 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved