foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 • 4 września 2023 r.  - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 1 listopada 2023 r. - Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 15 - 28 stycznia 2024 r. - ferie zimowe
 • 28 marca - 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna 
 • 1 i 3 maja 2024 r.   - Święto Pracy, Święto Konstytucji Trzeciego Maja - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14, 15, 16 maja 2024 r. - Egzaminy Ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 30 maja 2024 r. - Boże Ciało, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 21 czerwca 2024 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Dodatkowe dni wolne szkoły*:

 • 2-3 listopada 2023 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.

* W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. W przypadku zapotrzebowania, będzie działać świetlica szkolna. 

* dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni (dla szkół podstawowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1603)

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved