foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 • 1 września 2021 r.  - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14 października 2021 r.  - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 1 listopada 2021 r.   - Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 11 i 12 listopada 2021 r.   - Święto Niepodległości i dzień po święcie
 • 23 – 31 grudnia 2021 r.  - Zimowa przerwa świąteczna
 • 6 i 7 stycznia 2022 r. - Święto Trzech Króli oraz kolejny dzień po święcie
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.  - ferie zimowe
 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  - wiosenna przerwa świąteczna 
 • 1 i 2 maja 2022 r.   - Święto Pracy i dzień po święcie
 • 3 maja 2022 r.   - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 24, 25, 26 maja 2022 r. - Egzaminy Ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 16, 17 czerwca 2022 r. - Boże Ciało i dzień po święcie
 • 24 czerwca 2022 r.   - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

* dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni (dla szkół podstawowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1603)

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved