foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 • 1 września 2020 r.  - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14 października 2020 r.  - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 1 listopada 2020 r.   - Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 11 listopada 2020 r.   - Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2020 r.  - Zimowa przerwa świąteczna
 • 4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.  - ferie zimowe
 • 30 i 31 marca 2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.  - wiosenna przerwa świąteczna 
 • 1 maja 2021 r.   - Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 3 maja 2021 r.   - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. - Egzaminy Ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 3 czerwca 2021 r.  - Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 4 czerwca 2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 25 czerwca 2021 r.   - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

* dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni (dla szkół podstawowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1603)

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved