foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż 13 maja o godz. 17:00, za pośrednictwem aplikacji Teams, odbędzie się Zebranie z Rodzicami. 

Zapraszamy do kontaktu i prosimy o obecność na zebraniu. 

 

 

W związku z powrotem uczniów klas IV-VIII do nauki hybrydowej przedstawiamy poniżej harmonogram uczęszczania dzieci do szkoły w systemie stacjonarnym: 

17- 20.05.2021r.

Stacjonarnie

Klasy:

VIII,

IV,

VIA.

Reszta uczniów uczy się w tym czasie zdalnie.

21, 24, 28.05.2021r.

Stacjonarnie 

Klasy:

V,

VIB,

VII.

Reszta uczniów uczy się w tym czasie zdalnie.

 

Uczniom uczęszczającym do szkoły przypominamy o konieczności noszenia maseczek w częściach wspólnych: na korytarzach, w toaletach, szatniach, itp.

Prosimy także o nieprzynoszenie do szkoły zabawek i niepotrzebnych gadżetów.

Drugiego maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a następnego dnia - Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dzieci uczęszczające do szkoły pamiętały o tym i z tej okazji wykonały piękne prace. 

Informujemy, iż 19 kwietnia, w poniedziałek, uczniowie klasy "0" wracają do zajęć stacjonarnych w szkole. Świetlica szkolna również będzie działać według harmonogramu.

Informujemy, iż zajęcia stacjonarne w szkole i oddziale przedszkolnym zostają zawieszone do dnia 18 kwietnia 2021 r. Do tego czasu nauka odbywa się w trybie zdalnym.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved