foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Uczniowie należący do Samorządu Szkolnego czuwali nad pracą młodszych dzieci w świetlicy. Pomysłodawcą pracy plastycznej dla babć i dziadków była Pani Patrycja Pietroń.

Uczniowie klasy V wykonali ozdoby świąteczne, które zawisły na korytarzach naszej szkoły. Ponadto, jedna z uczennic klasy V, Maja Kamieniecka, uczyła młodszych uczniów wykonywać przestrzenne choinki z papieru.

Uczniowie klasy III uczestniczyli w warsztatach plastyczno-technicznych, przeprowadzonych przez pedagog, panią Dorotę Zielińską oraz wychowawcę klasy III, panią Wiolettę Markowską. Uczniowie wykonywali ozdoby na choinkę - aniołki z płatków kosmetycznych. 

13 grudnia odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne, przeprowadzone przez Panie: Dorotę Zielińską oraz Patrycję Pietroń. Dzieci z klasy II oraz "0" wykonywały ozdoby na choinkę - aniołki z płatków kosmetycznych.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved