foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

16 października 2019 r. zawitali do naszej szkoły specjalni goście - Panie z Fundacji „The Barbara Pisarska Trust” z Wielkiej Brytanii. Panie podarowały dzieciom z kl. „0” misie, maskotki - pieski oraz inne pluszaki. Uczniowie „Zerówki” podziękowali paniom oraz wręczyli wykonane przez siebie prace.

16 października 2019 r. odbyło się pasowanie na ucznia dzieci z klasy I. Zaproszeni goście wysłuchali przedstawienia przygotowanego przez najmłodszych uczniów, a następnie wręczyli im małe upominki. Dzieci dostały prezenty od swoich starszych i młodszych kolegów z klas: „0”, II, III, Wójta Gminy Leoncin - Pana Adama Mirosława Krawczaka, Pani Dyrektor, Rady Rodziców oraz Pań z Fundacji „The Barbara Pisarska Trust”. Każdy uczeń dostał od wspomnianych pań misia, któremu wcześniej nadał imię.

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców składka na komitet w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od dziecka. Rada Rodziców prosi o wpłaty na konto o numerze:

52 8011 0008 0040 0408 5580 0003

Jednocześnie informuje, iż przekazane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na atrakcje podczas Dnia Dziecka, słodycze i nagrody konkursowe, materiały do prac plastyczno-technicznych, wykonywanych w świetlicy. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, dzieci ze świetlicy piekły ciasteczka dla nauczycieli. Na pewno będą pyszne!

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym dniem dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół w całej Polsce. Tak też było i w naszej placówce. Dzięki przedstawieniu przygotowanemu przez uczniów, pod kierownictwem pani Joanny Oliszewskiej-Roguskiej, pani Małgorzaty Stockiej-Jońca oraz pana Macieja Frąckiewicza, przypomnieliśmy sobie o tym, jak ważna i trudna jest praca nauczyciela. Odegrane scenki i zaśpiewane teksty utworów, choć z przymrużeniem oka, zdawały się bardzo realistyczne i trochę znajome...

2019 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved