foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W dniu 14 września 2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. 

Na pierwszym zebraniu podjęto następujące decyzje:

- całoroczna składka na Radę Rodziców będzie wynosić 50 zł 

- przewodniczącą Rady Rodziców zostaje Pani Magdalena Wodzińska

- skarbnikiem zostaje Pani Beata Nowicka

- rolę sekretarza pełnić będzie Pani Monika Stanicka

- pierwsze przedsięwzięcie dotyczyć będzie zakupu upominków na Uroczystość Ślubowania I Klasy.

 

Przedstawicielami klas wybrani zostali:

- klasa "0" - Pani Paulina Szymborska

- klasa I - Pani Aneta Bloch

- klasa II - Pani Monika Stanicka

- klasa III - Pani Magdalena Brodziewska

- klasa IV - Pani Ewelina Rzepczak - Zacharek

- klasa V - Pan Grzegorz Bloch

- klasa VI - Pani Magdalena Wodzińska

- klasa VII - Pani Beata Nowicka

- klasa VIII - Pani Małgorzata Hinz.

 

17 września przedstawiciele naszej szkoły - Pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie - wzięli udział w uroczystościach patriotycznych w Rybitwie oraz w Górkach. Najpierw brali udział w Uroczystości z okazji 84. rocznicy walk 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Górkami i Zamościem, a następnie uczestniczyli w polowej mszy świętej w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz w intencji mieszkańców wsi Rybitew poległych w czasie działań wojennych oraz zamordowanych podczas pacyfikacji wsi. Fot. Gmina Leoncin

Drodzy Rodzice!
Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Państwa zdanie jest dla nas bardzo cenne i wskaże kierunki naszych działań. Ankieta znajduje się pod linkiem: https://www.interankiety.pl/f/YGvJPXOG

15 września na naszym szkolnym boisku odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Gminę Leoncin. W godzinach 10.00-12.00 uczestniczyli w nim uczniowie klas "0"-III, a w godzinach 12.00-14.00 - uczniowie klas IV-VIII. Mieli okazję sadzić kwiatki, wykonywać "bomby nasienne" oraz ekologiczną biżuterię, grać w gry planszowe XXL, układać duże puzzle, odpowiadać na pytania z nagrodami, zrobić sobie zdjęcie w kwiecistej ramie, zajadać ciasteczka i popijać sokiem. Było także mnóstwo rywalizacji sportowej i zabaw ruchowych. Dzięki aktywnościom podczas pikniku, nasi uczniowie utrwalili sobie wiedzę proekologiczną. 💚🪴🌱🌿 

14 września uczniowie naszej szkoły, tradycyjnie już, wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej zbierali śmieci na placu zabaw, w ogrodzie szkolnym, na boisku, pobliskich chodnikach i poboczach oraz przy drodze do wsi Rybitew.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved