foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

  • 19.09.2019 r. 1700 czwartek - zebranie informacyjne
  • 24.10.2019 r. 1700  czwartek - konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami 
  • 28.11.2019 r. 1700  czwartek - konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami 
  • 20.12.2019 r. 1700  czwartek - zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach śródrocznych
  • 06.02.2020 r. 1700  czwartek - podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020
  • 02.04.2020 r. 1700  czwartek - konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami
  • 14.05.2020 r. 1700  czwartek - zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcoworocznych

* Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zebrań.

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved