foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

 

 

15.09.2022r.

 

 

17.00

Czwartek

 

 

 

Zebranie informacyjne.

 

 

27.10.2022r.

 

17.00

Czwartek

 

 

Konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami.

 

 

 

20.12.2022r.

 

17.00

Wtorek

 

 

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach śródrocznych.

 

 

 

02.02.2023r.

 

17.00

Czwartek

 

 

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023.

 

 

30.03.2023r.

 

 

17.00

Czwartek

 

 

Konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami.

 

 

 

18.05.2023r.

 

17.00

Czwartek

 

 

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach rocznych.

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany terminów zebrań. Zebrania oraz konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie (w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju).

 

 

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele będą dostępni w godzinach swoich konsultacji tygodniowych i dwutygodniowych.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved