foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 

 

14.09.2023r.

 

 

17.00

Czwartek

 

 

 

Zebranie informacyjne.

 

 

26.10.2023r.

 

17.00

Czwartek

 

 

Konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami.

 

 

 

07.12.2023r.

 

17.00

Wtorek

 

 

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach śródrocznych.

 

 

 

01.02.2024r.

 

17.00

Czwartek

 

 

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2023/2024.

 

 

21.03.2024r.

 

 

17.00

Czwartek

 

 

Konsultacje, rozmowy indywidualne z nauczycielami.

 

 

 

09.05.2024r.

 

17.00

Czwartek

 

 

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach rocznych.

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany terminów zebrań. 

Jednocześnie informuje, że nauczyciele będą dostępni w godzinach swoich konsultacji tygodniowych i dwutygodniowych.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved