foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.
 
Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi. Naszym zadaniem jest kształtowanie młodzieży wolnej od uzależnień, asertywnej, świadomej swojej wartości, ale też pełnej pokory wobec autorytetów.

 

Szkoła oferuje:

  • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań 
  • wycieczki klasowe, szkolne                                                          
  • wyjazdy do kin, teatrów i muzeów
  • zawody sportowe
  • imprezy klasowe i szkolne
  • pomoc pedagoga szkolnego
  • zajęcia wyrównawcze, konsultacje z poszczególnych przedmiotów

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved