Nasza Szkoła

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.
Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi. Naszym zadaniem jest kształtowanie młodzieży wolnej od uzależnień, asertywnej, świadomej swojej wartości, ale też pełnej pokory wobec autorytetów.

Szkoła oferuje:

szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
wycieczki klasowe, szkolne                                                                    
wyjazdy do kin, teatrów i muzeów
zawody sportowe
imprezy klasowe i szkolne
pomoc pedagoga szkolnego
zajęcia wyrównawcze, konsultacje z poszczególnych przedmiotów