foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 

Patronem naszej szkoły jest Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. Był człowiekiem niezłomnym, o wielkiej mądrości i prawym sumieniu. Budził podziw swoim patriotyzmem, był wybitną osobowością, z którą liczyli się mężowie stanu, politycy w kraju i za granicą.

Wzorując się na Nim, chcielibyśmy propagować wśród dzieci i młodzieży idee i hasła głoszone przez Wielkiego Patrona, które, zapadając w serca uczniów, kształtować będą ich charakter i postawy. 

Dziedzictwo Kardynała Wyszyńskiego niesie przesłania, których nie możemy lekceważyć, abyśmy nie zmarnowali daru wolności okupionej trudem i cierpieniem tylu pokoleń. 

Pozostawił po sobie ogromną spuściznę niezwykle mądrych i głębokich prawd, które są aktualne w każdej epoce i w każdym czasie. Czytamy w jednej z Jego wypowiedzi:

"Jesteście pokoleniem (…) przełomowym, które żyje na grani dwóch Tysiącleci. Wiecie,  jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze.... Trzeba  mocno trzymać się "pazurami" rodzinnej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać (...) Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. (,,,) Pamiętajcie - orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko."

Wczytując się w słowa naszego Patrona, starajmy się spełniać Jego oczekiwania w stosunku do nas – nauczycieli i uczniów szkoły noszącej Jego imię.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved