foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

  • kl. ,,0’’ – Ewelina Frączak                   sala 21
  • kl. I – Wioletta Markowska                  sala 36
  • kl. II - Agnieszka Kondrakiewicz         sala 35
  • kl. III – Zofia Roszczyk                        sala 34
  • kl. IV. – Małgorzata Stocka-Jońca      sala 49
  • kl. V A – Maciej Frąckiewicz               sala 4
  • kl. V B – Iwona Łaszczyk                    sala 42
  • kl. VI- Joanna Oliszewska- Roguska   sala 3
  • kl. VII – Anna Wiechowska-Szerszeń  sala 48
  • kl. VIII – Grzegorz Basiak                    sala 43

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved