foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

kl. ,,0’’ – Ewelina Frączak                   

kl. I - Zofia Roszczyk 

kl. II – Wioletta Markowska                  

kl. III - Agnieszka Kondrakiewicz         

kl. IV - Dorota Zielińska

kl. V – Małgorzata Stocka-Jońca      

kl. VI A – Maciej Frąckiewicz               

kl. VI B – Iwona Łaszczyk                   

kl. VII- Joanna Oliszewska- Roguska   

kl. VIII – Anna Wiechowska-Szerszeń  

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved