foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W dniu 14 września 2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. 

Na pierwszym zebraniu podjęto następujące decyzje:

- całoroczna składka na Radę Rodziców będzie wynosić 50 zł 

- przewodniczącą Rady Rodziców zostaje Pani Magdalena Wodzińska

- skarbnikiem zostaje Pani Beata Nowicka

- rolę sekretarza pełnić będzie Pani Monika Stanicka

- pierwsze przedsięwzięcie dotyczyć będzie zakupu upominków na Uroczystość Ślubowania I Klasy.

 

Przedstawicielami klas wybrani zostali:

- klasa "0" - Pani Paulina Szymborska

- klasa I - Pani Aneta Bloch

- klasa II - Pani Monika Stanicka

- klasa III - Pani Magdalena Brodziewska

- klasa IV - Pani Ewelina Rzepczak - Zacharek

- klasa V - Pan Grzegorz Bloch

- klasa VI - Pani Magdalena Wodzińska

- klasa VII - Pani Beata Nowicka

- klasa VIII - Pani Małgorzata Hinz.

 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved