foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole została Pani Agata Pierścieniak. Na Skarbnika wybrano Panią Magdalenę Wodzińską, a na Sekretarza - Panią Anetę Bloch. 

Rada Rodziców ustanowiła dobrowolną składkę w wysokości 40 zł.

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na nagrody dla dzieci oraz organizację uroczystości szkolnych. 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved