foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Drodzy Rodzice, informujemy, iż w dniu 2 września 2021 r. podczas zebrania Rady Rodziców wybrano jej trzech przedstawicieli.
Przewodniczącym wybrano Panią Agatę Pierścieniak. Skarbnikiem została Pani Dorota Jasińska-Kiełbasińska, a sekretarzem Pani Beata Wiśniewska.
Rada Rodziców podjęła decyzję o składce w wysokości 50 zł na cały rok szkolny.
Pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci, głównie na książki, nagrody rzeczowe przy okazji konkursów, atrakcje podczas Dnia Dziecka, itp.
Przypominamy, że Rada Rodziców rozwiązała konto bankowe. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkolnym.
 

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved