foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Drodzy Rodzice, informujemy, iż - podobnie jak w roku ubiegłym - Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Agata Pierścieniak.
Całorocznych wpłat na działalność Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkolnym. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone na organizację wydarzeń szkolnych, nagrody konkursowe oraz książki dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. 
 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved