foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Lekcje w naszej szkole to nie tylko przekazywanie treści, które uczniowie muszą poznać w ramach podstawy programowej. Nauczyciele stawiają również na inne metody przyswajania wiedzy. Na zajęciach biologii uczniowie klasy VIII w ramach zajęć przygotowywali gazetkę dla swoich młodszych kolegów z materiału, który aktualnie przerabiają. Uczniowie podzieleni na zespoły przygotowywali plansze, jak się okazało doskonale się przy tym bawiąc. 

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved