foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

20 czerwca uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział we mszy świętej z okazji Zakończenia Roku Szkolnego. Mszę odprawił ks. biskup Rafał Markowski. Uczniowie klasy "0" uroczyście go powitali, a starsi uczniowie wręczyli kwiaty.
Następnego dnia, 21 czerwca miało miejsce Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024. Uczniowie klasy VIII pożegnali się ze społecznością szkolną swoim przedstawieniem, przygotowanym z uczniami klasy VII. Następnie Pani Dyrektor Irmina Tokarska-Iwaniuk wręczyła nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce. Wszystkim naszym wychowankom, którzy ten rok mogą zaliczyć do udanych, serdecznie gratulujemy!

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved