foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

28 maja obchodziliśmy Święto Patrona naszej Szkoły - Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej, a następnie o godz. 10.00 podziwialiśmy przedstawienie przygotowane przez uczniów z koła teatralnego oraz z klasy II. Apel przygotowała Pani Iwona Łaszczyk, a dekorację wykonała Pani Małgorzata Stocka-Jońca.
W tym dniu gościliśmy w szkole Księdza proboszcza Arkadiusza Szczepanika, Księdza Dariusza Lisa, Panią Małgorzatę Pilacińską - Inspektor ds. Oświaty, Panią Jolantę Liszkiewicz, Panią Beatę Nowicką - przedstawiciela Rady Rodziców, oraz Pana Bernarda Muchę - Zastępcę Wójta Gminy Leoncin. Po przedstawieniu Pani Dyrektor wręczyła nagrody w konkursie plastycznym pt. "Kardynał Stefan Wyszyński w naszej pamięci". W kategorii młodszych uczniów, klas 0-III zwyciężył Artur Ostrowski. Drugie miejsce zajęła Lena Bisialska, a trzecie - Filip Budzik. Wyróżnienia otrzymały: Julia Krupińska oraz Amelia Nowak. Wśród starszych uczniów wygrała Amelia Żmijewska. Drugie miejsce zajęła Amelia Parapura, a trzecie Bartłomiej Kamola. Wyróżnione zostały prace: Pawła Salwy oraz Patrycji Araźnej. Serdeczne gratujemy! 
Po wydarzeniu zaprosiliśmy naszych gości na poczęstunek, ufundowany przez Panią Magdalenę Wodzińską - Przewodniczącą Rady Rodziców.
 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved