foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

3 kwietnia miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Co to ten autyzm?", zorganizowanego przez Fundację "a KUKU". Konkurs miał na celu zainteresowanie społeczności szkolnej akcją "Leoncin na niebiesko".

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved