foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Z inicjatywy Pani Anny Wiechowskiej-Szerszeń oraz Samorządu Uczniowskiego powstała u nas Wypożyczalnia Książek. Zachęcamy do korzystania z jej zasobów oraz przynoszenia swoich lektur. 🙂 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved