foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

13 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu z okazji Święta Niepodległości. Najpierw jednak wszyscy odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego "Mazurek Dąbrowskiego". Przedstawienie przygotowali nauczyciele: pani Agnieszka Kondrakiewicz, pani Patrycja Pietroń, pan Maciej Frąckiewicz i pan Mateusz Pietroń. Po uroczystości nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu "Kapelusz Pani Jesieni".

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved