foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

27 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Przerwa na czytanie", mającej na celu bicie rekordu w czytaniu podczas przerw lekcyjnych. W tym dniu swoje książki czytali zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie. Wydarzenie zorganizowała Pani Zofia Roszczyk.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved