foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

14 września uczniowie naszej szkoły, tradycyjnie już, wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej zbierali śmieci na placu zabaw, w ogrodzie szkolnym, na boisku, pobliskich chodnikach i poboczach oraz przy drodze do wsi Rybitew.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved