foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

12 września miała miejsce próbna ewakuacja. Po usłyszeniu trzech dzwonków, uczniowie, nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły udali się na boisko szkolne. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział w wydarzeniu.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved