foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

HARMONOGRAM AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W dniu 14 września, na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej weźmiemy udział w akcji „Sprzątanie świata”. Następne lekcje odbędą się według planu.

Przydział poszczególnych obszarów sprzątania:

Klasa „0” – plac zabaw, ogródek szkolny

Klasy I, II, III – ogródek szkolny, boisko szkolne

Klasa IV – chodniki, pobocza w okolicy szkoły

Klasa V – droga w stronę boiska szkolnego

Klasa VI – chodniki, pobocza w okolicy szkoły

Klasa VII – droga w kierunku wsi Rybitew

Klasa VIII – droga w kierunku wsi Rybitew.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved