foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

4 września, odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/24. Najpierw uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział we mszy świętej, a następnie o godz. 10.20 zebrali się przy szkole. Głos zabrali: Dyrektor - Pani Irmina Tokarska-Iwaniuk oraz Wójt Gminy Leoncin - Pan Adam Mirosław Krawczak. Zarówno Pani Dyrektor, jak i Pan Wójt życzyli uczniom udanego roku szkolnego oraz sukcesów w nauce. Na koniec uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w przydzielonych salach.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved