foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły, którzy wzięli udział w zbiórce "Paczki na Kresy". Nasza paczka została już wysłana. 

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved