foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

24 czerwca we wszystkich szkołach w Polsce zadzwonił ostatni dzwonek, ale tym razem nie na lekcję, a na Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022. U nas zakończenie roku odbyło się w dwóch turach. Uczniowie klas V-VIII mieli swoje zakończenie o godz. 8.30, a klasy 0-IV - o godz. 10.00. Na początku Pani Dyrektor Irmina Tokarska-Iwaniuk powitała wszystkich obecnych: gości - Pana Wójta Adama Mirosława Krawczaka, uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie wręczyła nagrody wszystkim uczniom wyróżniającym się w nauce. Uczniowie klasy VIII zaprezentowali pożegnalny występ, podczas którego podziękowali wszystkim uczącym ich nauczycielom. Po złożeniu życzeń bezpiecznych i słonecznych wakacji wszyscy udali się do klas, by otrzymać świadectwa i zamienić słowo z wychowawcami. 

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved