foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

20 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Dziecka. Mimo iż pogoda nie do końca nam dopisała, nie zdołała popsuć nam dobrej zabawy.

Tańce z animatorami, poczęstunek (napoje, ciastka, cukierki), popcorn, wata cukrowa, zabawy z chustą animacyjną i Myszką Miki, ćwiczenia gimnastyczne z piłkami, malowanie buziek, a nawet zamykanie w bańce mydlanej - to wszystko czekało na uczniów naszej szkoły. Z min dzieci można było wywnioskować, że zabawa była fantastyczna.

W imieniu uczniów, serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie tego dnia. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie: Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agacie Pierścieniak, Paniom: Beacie Wiśniewskiej, Anecie Bloch, Beacie Nowickiej, Marii Ocipka, Agnieszce Książyk i innym.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved