foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

9 czerwca uczniowie klas I-VIII brali udział w warsztatach profilaktycznych o następujących tytułach:
"Konflikt - mówię, słucham, akceptuję",
"Przemoc werbalna - czyli o krzywdzącej sile słów",
"Komunikacja interpersonalna - bez barier w dialogu".
Pani prowadząca zajęcia przedstawiła każdy z problemów, a następnie poprosiła dzieci o wykonywanie ćwiczeń i zadań w grupach.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved