foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż dnia 20 czerwca 2022r. w godzinach 9.00-12.00 odbędzie się Dzień Dziecka organizowany przez Radę Rodziców.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Pani Beacie Wiśniewskiej, która zapewni dzieciom ciastka. 

W imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agaty Pierścieniak, bardzo prosimy o wpłaty na komitet. 

Po zakupie nagród książkowych na koniec roku, na koncie Rady Rodziców pozostało niewiele ponad 1200 zł. 

Dalsze zajęcia w dniu 20 czerwca będą odbywać się według planu, jednak będą to luźne aktywności np. zabawy na placu zabaw, obejrzenie filmu edukacyjnego, itp.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved