foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r. odbyły się Egzaminy Ósmoklasisty. Ósmoklasiści z naszej szkoły oraz z całej Polski pierwszego dnia pisali egzamin z języka polskiego, następnego - z matematyki, a ostatniego - z języka angielskiego. Mamy nadzieję, że wyniki egzaminów pozwolą naszym uczniom dostać się do wymarzonych szkół.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved