foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Drodzy Rodzice,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłacanie pieniędzy na komitet. Wielkimi krokami zbliża się bowiem Dzień Dziecka. Chcemy go zorganizować z większym rozmachem, a na to potrzebujemy środków finansowych. Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agata Pierścieniak przygotuje gratis animacje dla uczniów, ale reszta atrakcji i artykułów będzie sfinansowana ze środków Rady Rodziców. Bardzo prosimy o wpłacenie 50 zł do sekretariatu. Jeżeli ktoś z Państwa nie może pozwolić sobie na taką kwotę, poprosimy o niższą.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved