foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W dniu 12.04.2022 r. odbyły się spotkania uczniów z policjantem, Panem Dzielnicowym z Komisariatu Policji w Czosnowie.

Na spotkaniach poruszono następujące kwestie:
1. Prawa i obowiązki dziecka/ucznia.
2. Przemoc rówieśnicza.
3. Zasady zachowania w szkole.
4. Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny oraz za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.
Mamy nadzieję, że udział uczniów w prelekcji przyczyni się do wzrostu ich świadomości o konsekwencjach niewłaściwego postępowania.
Zajęcia przeprowadził pan asp. Kamil Maciejko.
Dla uczniów starszych odbyła się z kolei pogadanka na temat profilaktyki uzależnień.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved