foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Uczniowie należący do Samorządu Szkolnego czuwali nad pracą młodszych dzieci w świetlicy. Pomysłodawcą pracy plastycznej dla babć i dziadków była Pani Patrycja Pietroń.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved