foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Zwracamy się z prośbą o przyłączenie do akcji "Grosz do grosza" (od 1 X do 31 X).

Wolontariusze klasy ósmej przygotują opisane skarbonki i przekażą do każdej sali.

Zebrane datki zostaną przekazane do Fundacji "Być Bardziej", a ta wykupi obiady w ramach akcji "Dzwonek na obiad" w szkołach dla dzieci potrzebujących.

Akcja jest propagowana przez Kuratorium Oświaty:
 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved