foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

17 września przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach z okazji 81. rocznicy zbrodni katyńskiej. Najpierw uczestniczyli we mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. Następnie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 oraz przemaszerowali na skwer przed Urzędem Miejskim. Byli także świadkami zasadzenia "Katyńskiego Dębu Pamięci" poświęconego por. sap. rez. Edmundowi Czaplickiemu oraz złożenia białych róż pod owym Dębem. 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved