foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

10 września, w ramach akcji "Sprzątanie świata", zbieraliśmy śmieci w bliższej i dalszej okolicy naszej szkoły. W tym roku hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja ma na celu kształtowanie u uczniów postawy proekologicznej. 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved