foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż 22 czerwca o godz. 16.00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie podsumowujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną, udzielaną dzieciom w czasie II semestru.
W spotkaniu będą brać udział nauczyciele/specjaliści pracujący z uczniem oraz rodzice.
Obecność rodzica/opiekuna na spotkaniu nie jest obowiązkowa.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved