foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Drugiego maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a następnego dnia - Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dzieci uczęszczające do szkoły pamiętały o tym i z tej okazji wykonały piękne prace. 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved