foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż 25 marca o godz. 17:00, za pośrednictwem aplikacji Teams, odbędzie się Zebranie z Rodzicami. 

Natomiast od godz. 17:30 do 18:10 będą mogli Państwo zadzwonić do wybranego nauczyciela danego przedmiotu i zapytać o postępy dziecka (także przez Teams). Mogą Państwo zadawać pytania także na chacie i przez Mobidziennik. Zapraszamy do kontaktu i prosimy o obecność na zebraniu. 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved