foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

 

Informujemy, iż dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wyznaczono termin dyżuru, podczas którego nastąpi podsumowanie pracy z uczniem w czasie I semestru.
Nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem będą dyżurować i czekać na telefon od rodziców/opiekunów, za pośrednictwem aplikacji Teams w następującym terminie:
- środa, 10.02.2021 r., godz. 17:00 - 18:30.
Zaznaczamy, iż to rodzic dzwoni na Teams do nauczyciela/specjalisty.
Przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem/specjalistą jest wskazane, ale nie jest obowiązkowe.
 
Natomiast dla rodziców dzieci z orzeczeniami wyznaczono spotkania w innym terminie - w czwartek, 11.02.2021 r. Szczegółowe informacje wysłano Państwu przez Mobidziennik.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved