foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Uczniowie klasy "0" pamiętają o konieczności regularnego dokarmiania ptaków w czasie zimy. Dlatego też wykonali piękne prace plastyczno-techniczne, przypominające o tym obowiązku.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved