foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż 28 stycznia, w czwartek, o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas. Prosimy o obecność za pośrednictwem aplikacji Teams. Kolejne zebranie będzie mieć miejsce 25 marca, także za pośrednictwem aplikacji Teams. 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved