foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Godziny działania biblioteki szkolnej:
- poniedziałek w godzinach: 12.20-13.20 oraz 13.20-14.25;
- wtorek w godzinach: 12.20-13.20 oraz 13.20-14.25;
- piątek w godzinach: 10.20-11.20 oraz 11.20-12.10.
W przypadku chęci wypożyczenia książki prosimy o kontaktowanie się z nauczycielem - bibliotekarzem, Panią Zofią Roszczyk, za pośrednictwem Mobidziennika.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved