foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W tym roku w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na akcję "Grosz do grosza". Miło nam poinformować, iż w ramach projektu „Dzwonek na obiad” za zebrane środki zostaną sfinansowane obiady dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.
Nasza szkoła przekazała na konto Fundacji „Być Bardziej” - 258,98 zł.
Bardzo dziękujemy za włączanie się do akcji.
Oddajemy tylko grosze, nieduże kwoty, a te - jak widać po przeliczeniu - mają swoją wartość. Zatem nie lekceważmy groszy, bo jak słusznie ktoś powiedział, są na wagę złota.
Maja Kiełbasińska

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved