foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Dyżury pedagoga szkolnego, p. Eweliny Frączak, dla uczniów klas 4-8:
- klasa 6 b - w poniedziałki o godz. 13:15, poprzez program Teams;
- klasa 5 - w poniedziałki o godz. 14:05, przez program Teams;
- klasa 6 a - we wtorki o 13:15, przez program Teams;
- klasa 8 - we wtorki o 14:05, przez program Teams;
- klasa 4 - w środy o 13:15, przez program Teams;
- klasa 7 - we czwartki o 14:05, przez program Teams.
 
Z pedagogiem można także kontaktować się przez Mobidziennik.

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved