foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Uchwała Rady Rodziców:
Dobrowolna składka na komitet w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 40 zł od dziecka.
Rada Rodziców prosi o wpłaty na konto o numerze: 52 8011 0008 0040 0408 5580 0003.
Jednocześnie informuje, iż przekazane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na atrakcje dla dzieci, nagrody konkursowe i na koniec roku.
Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved