foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Informujemy, iż obowiązkowo od środy wszyscy uczniowie muszą nosić maski w częściach wspólnych szkoły: na korytarzach, przy wejściach, w toaletach, w szatniach, podczas przechodzenia do świetlicy. Szkoła nie zapewnia maseczek, więc bardzo prosimy, by każde dziecko miało przynajmniej dwie (jedną rezerwową) ze sobą. Dziękujemy.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved