foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Ze względów pogodowych Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/21 zostaje przeniesiona do szkoły. Zmianie nie ulegają godziny uroczystości. Każdy wychowawca odbierze sprzed szkoły uczniów swojej klasy i zaprowadzi do przydzielonej sali. Tego dnia wstęp do szkoły mają jedynie rodzice uczniów klasy "0". Prosimy, by z każdym dzieckiem z "Zerówki" był wyłącznie jeden rodzic. Każdy z rodziców, wchodzący do szkoły, musi mieć zakryty nos i usta. Uroczystość nie potrwa dłużej niż pół godziny.

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved