foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Prezentujemy kolejne prace naszych uczniów, przedstawiających Patrona Szkoły - Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze dzieło należy do Maximiliana Wowrzyka, drugie - do Mileny Wiśniewskiej. 

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved