foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Szanowni Państwo!

W dniach 25.03.2020 r. - 10.04.2020 r. zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele zostali zobligowani do realizacji podstawy programowej zdalnie. Jest to trudny czas dla Was Rodziców, dzieci oraz dla nauczycieli. Zdaję sobie sprawę, że każdy ma różny dostęp do Internetu, sprzętu komputerowego. Dzieci są w różnym wieku i mniej lub bardziej potrzebują Waszego wsparcia i pomocy. Dlatego jest to czas współpracy, cierpliwości i dużej dawki wyrozumiałości. 

W związku z tym informuję: 

1) Nauczyciele zostali zobligowani do zmodyfikowania i dostosowania swoich programów nauczania do możliwości zdalnej nauki. Chodzi o to, aby nie obciążać nadmiernie nowym materiałem uczniów. Dostosować wymagania do różnych możliwości uczniów.

2) Nauczyciele od jutra będą realizować wszystkie zajęcia, które są przewidziane w planie lekcji dzieci. Również zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Nauczyciele będą w miarę możliwości monitorować i sprawdzać wiedzę uczniów (indywidualne ustalenia między nauczycielem a uczniami). 

4) Nauczyciele zostali zobowiązani do korzystania z różnych narzędzi np. komputer, telefon. Formy współpracy z uczniami ustalają nauczyciele w najbliższym czasie przez e-dziennik, telefonicznie lub przez e-maila. 

5) Do dyspozycji Państwa i dzieci będzie pedagog i psycholog w godzinach swojej pracy (proszę kontaktować się przez e-dziennik lub telefonicznie do szkoły).

Warto być w kontakcie z wychowawcą,  nauczycielami. Częściej korzystać z dziennika elektronicznego. 

Pamiętajmy, aby zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. W miarę możliwości wspierajcie swoje pociechy, ale nie wyręczajcie w wykonywaniu zadanych prac. 

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i siły, aby przetrwać ten trudny czas.

Pozdrawiam, Irmina Tokarska-Iwaniuk

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved