foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Kuratorium Oświaty w Warszawie informujemy, że rodzice mogą zgłaszać wszelkie problemy związane ze zdalnym nauczaniem na numer szkoły 22 785 65 16.

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved